BADANIE WZROKU

Zakres Badań

Badania przeprowadzane w naszym gabinecie są zgodne ze standardem badania optometrycznego Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO) oraz wytycznymi Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO)

Każde badanie obejmuje:
• komputerowe badanie ostrości wzroku (badanie wstępne)
• stan zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu wzrokowego
• stan refrakcji
• stan akomodacji
• stan widzenia obuocznego

Badanie pod kątem doboru soczewek kontaktowych miękkich:
• sferycznych
• torycznych
• progresywnych